Herdenkingsjaar 2023, Watersnoodramp 70 jaar

Oude-Tonge, 2 februari 2023


Herdenkingsjaar 2023, Watersnoodramp 70 jaar


Deze week is het 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp in de Nederlandse provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant plaatsvond. De Watersnoodramp van 1953 is de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw. Een zware noordwesterstorm, in combinatie met springtij, zorgde ervoor dat grote delen van ons land overstroomden. 1.836 mensen overleefden de ramp niet. In het dorp Oude-Tonge op Goeree-Overflakkee waren de meeste dodelijke slachtoffers te betreuren. Tienduizenden dieren lieten het leven en ook talrijke huizen werden vernield.

Dat een zware storm een ramp van zo'n grootte kon veroorzaken, kwam onder andere door de slechte staat van de dijken. In Zuid-West Nederland waren veel dijken te laag en te zwak. De waterschappen hadden in de jaren daarvoor weinig aan onderhoud gedaan. Ook was er te weinig geld gestoken in de dijken. Het Rijk had wel wat aan waterveiligheid uitgegeven, maar na 1945 kreeg dit onderwerp minder voorrang door het herstellen van de oorlogsschade. Ook door de extreme waterstanden en de duur van de storm, meer dan 24 uur lang, gaat de ramp de geschiedenisboeken in als een zeldzame gebeurtenis.

Wil je met je groep dieper ingaan op de geschiedenis van de Watersnoodramp, bezoek dan vooral Deltapark Neeltje Jans (www.werkweek.nl/educatie/deltapark-neeltje-jans) in Vrouwenpolder. Je leert daar veel over de geschiedenis van de Watersnoodramp, maar ook over de Deltawerken die naar aanleiding van die ramp zijn gebouwd en waar Nederland wereldberoemd om is geworden. Meer informatie over de Watersnoodramp vind je ook in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en in het Keringshuis in Hoek van Holland (www.werkweek.nl/educatie/het-keringhuis).

Fotocredit © dijkherstel, uit het archief van Deltapark Neeltje Jans.

 2023 Zeeland 700 jaar

Naast het thema 70 jaar Waternoodramp viert de provincie Zeeland haar 700-jarig bestaan en een eeuwfeest is het altijd waard om te worden gevierd. Het programma ‘Viering Zeeland 700’ wordt zeer gevarieerd en geeft ruimte aan educatieve lezingen en publicaties, muziek, toneel, dans, films en talrijke andere activiteiten. De bedoeling is de bevolking in de betrokken regio’s nauw bij de viering te betrekken. Dat geldt ook voor de verdeling over alle leeftijdsgroepen, met ruime aandacht voor de deelname van de (schoolgaande) jeugd. Meer informatie lees je via www.zeeland700.nl.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!