Werkweek.nl is het online platform van het magazine Werkweek, sinds 1994 hèt gratis ideeënbron voor het organiseren van buitenschoolse activiteiten.

Voor gedetailleerde informatie over de commerciële mogelijkheden, zoals adverteren en sponsoring in het magazine Werkweek, op internet via werkweek.nl, de digitale nieuwsbrief en/of op het Nationaal Schoolreis Paviljoen (schoolreisbeurs) kun je terecht bij Publi House.

Contactpersonen:
Jeroen van der Aalst (jeroen@werkweek.nl) en Simon Claassen (simon@werkweek.nl).

Publi House - bureau voor communicatie- & uitgeefprojecten
Landdrostlaan 51
7327 GM  Apeldoorn (NL)

Telefoon : +31 (0)55 549 00 10
E-mail : advertentie@werkweek.nl
Internet : www.publihouse.nl

schoolreis.nl (denktank/panel)
Via het zakelijke schoolreispanel op LinkedIn wil Werkweek en het Nationaal Schoolreis Magazine schoolreisbestemmingen & -organisaties en de voor hen relevante partijen inspireren. Deze zakelijke groep is dus in principe niet voor schoolreisorganisatoren. Je bent van harte welkom als je schoolgroepen tot een belangrijke doelgroep rekent.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!