Kom Aan tafel! in het Zuiderzeemuseum

Enkhuizen, 7 juni 2018

Vorige week is de tentoonstelling Aan tafel! geopend in het binnenmuseum van het Zuiderzeemuseum. In deze tentoonstelling - die alle zintuigen prikkelt- ontdekken leerlingen hoeveel werk het vroeger was om eten op tafel te krijgen. Aan tafel! loopt tot en met 7 oktober en sluit aan bij het 2018-thema in het buitenmuseum: Vers van vroeger.

Het hele Zuiderzeemuseum richt zich dit jaar op wat men zo’n honderd jaar geleden at, onder de titel Vers van vroeger. De combinatie van het binnen- en buitenmuseum biedt een volledige beleving op het gebied van voedsel rond 1900.

Aan tafel!
Aardappelen, kool en vis - vaste ingrediënten uit het Zuiderzeemenu - spelen de hoofdrol in Aan tafel! Historische afbeeldingen en originele objecten uit de rijke museumcollectie geven een beeld van de werkzaamheden die kwamen kijken bij het vergaren hiervan. Zo vertelt het schilderij ‘De nettenboeter’ van Hobbe Smith het verhaal van een Volendammer visser die aan boord zijn beschadigde net aan het herstellen (boeten) is. Daarnaast toont een uitbundig gekleurde boetlade de benodigde boetgereedschappen van de Marker visser Dorland.

In de tentoonstellingszalen over kool en aardappelen, ontdekken schoolreisbezoekers waar deze ingrediënten vandaan kwamen in een tijd zonder supermarkt. Vóór 1930 ging het rooien van aardappelen nog gewoon handmatig met riek en schep, zoals te zien is op het schilderij ‘Aardappelrooien’ van Harmen Meurs. In de ‘koolzaal’ liggen onder andere gipsen koolmodellen uit de collectie van museum Saet & Cruyt, die vroeger werden gebruikt om nieuwe gewassen mee te vergelijken.

Vers van vroeger
Combineer een bezoek aan Aan tafel! met het buitenmuseum, waar je met jouw klas ontdekt wat er allemaal eetbaar is uit de zee en van het land. De leerlingen leren hoe deze producten werden geteeld of gevangen, en daarna bewaard. Maar ‘eten’ is natuurlijk vooral ook een werkwoord en dus proeven bezoekers sprot bij de visrokerij, ontdekken ze oude fruitsoorten in de boomgaard en genieten ze van een ouderwets ‘ulevelletje’. Want zo smaakt Vers van vroeger!

Zuiderzeemuseum
Het educatieve aanbod van het Zuiderzeemuseum richt zich op cultuur, erfgoed en kunst van het voormalige Zuiderzeegebied en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. De programma’s sluiten aan bij de kerndoelen en de canon en hebben raakvlakken met uiteenlopende vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en kunst.

Meer info? Kijk op pagina 109 van het Nationaal Schoolreis Magazine (voorjaar 2018) of via www.schoolreis.nl/zuiderzeemuseum. (Foto: Thijs Jansen)

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!