Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Amersfoort, 16 januari 2018

De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Dat is het Nederlandse thema van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Met het Jaar zal aandacht gegeven worden aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa.

Organisatie en programma
DutchCulture en Kunsten ’92 gaan samen met een groot aantal erfgoedorganisaties het themajaar vormgeven. Zij ontwikkelen en organiseren een nationaal programma. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is op Europees niveau betrokken bij de organisatie van het Jaar.

Ook grote landelijke evenementen, zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis, de Nationale Museumweek en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa zullen in hun programma’s Europa extra belichten. Daarnaast zullen gedurende 2018 aparte activiteiten rond kennisuitwisseling en netwerken plaatsvinden.

We leren elkaars geschiedenis beter kennen door naar erfgoed te kijken binnen de Europese context. Erfgoed verbindt gemeenschappen: cultuureducatie en meer kennis over erfgoed bevordert sociale betrokkenheid en integratie. Voor het beheer en behoud van het cultureel erfgoed is het belangrijk dat een breed en divers publiek ervan geniet en betrokken is.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met vier vakgebieden: monumenten, archeologie, cultuurlandschap en collecties.

Nederland: activiteiten in het hele land
Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 krijgt in Nederland vorm door activiteiten, georganiseerd door erfgoedorganisaties in het hele land.

Grote landelijke evenementen, zoals de Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis, de Nationale Museumweek en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa zullen in hun programma’s het thema Europa belichten. Daarnaast stellen we maandelijks een erfgoedthema centraal, waarin de relatie met Europa voor het voetlicht wordt gebracht. Per thema vestigen we de aandacht op een bijzonder project , een zogenaamd schijnwerperproject. Daaromheen organiseren we een extra activiteit in het kader van het Europese erfgoedjaar met als doelstelling: internationale kennisuitwisseling en Europese netwerkvorming voor het erfgoedveld.


Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed zet activiteiten en projecten in de schijnwerpers aan de hand van twaalf thema's. De thema’s van het erfgoedjaar zijn Creativiteit vanuit Traditie, Duurzaam Vakmanschap, Water, Gemaakt Landschap, Europese Routes, Verdedigingslinies, Erfgoed is van ons allemaal, Landgoederen en Buitenplaatsen, Beladen Erfgoed, Opgegraven Geschiedenis, Religieus Verleden en Grenzeloos Erfgoed.

Zoals wellicht bekend wordt elke editie van het Nationaal Schoolreis Magazine aan een actueel of aansprekend themajaar verbonden of we publiceren het in de vorm van een special. De nieuwe voorjaarseditie is in nauwe samenwerking met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, een afdeling van het ministerie van OCW en de initiatiefnemer van dit themajaar, tot stand gekomen. Op de website van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed www.europeeserfgoedjaar.nl zullen regelmatig nieuws- en agenda- items geplaatst worden.

Foto
©  Zuiderzeemuseum. Het educatieve aanbod van het Zuiderzeemuseum richt zich op cultuur, erfgoed en kunst van het voormalige Zuiderzeegebied en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. Het Zuiderzeemuseum staat op pagina 109 van het Nationaal Schoolreis Magazine (voorjaar 2018). De bovenstaande foto is gemaakt door Heliante Moningka.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!