De meerdaagse schooluitstap en alcohol

Utrecht, 31 augustus 2017


Alcohol tijdens een meerdaagse schoolreis


Sommige scholen staan een beperkt gebruik van alcohol toe tijdens de werkweek of excursie. Bij een meerdaagse uitstap is het moeilijk om de regels van de vaste structuur van het schoolleven te handhaven. STAP is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van alcoholbeleid en adviseert een convenant voor ouders en leerlingen. STAP wil scholen stimuleren het nuttigen van alcohol tijdens de werkweek tegen te gaan.

STAP: 'Het is van groot belang dat ouders en leerlingen voor vertrek op de hoogte worden gesteld van de regels en sancties die de school stelt wat betreft alcohol tijdens werkweken en excursies. Het is aan te raden de regels en sancties in een brief aan de ouders vast te leggen.'

Voorbeelden van scholen die een protocol of contract hebben opgesteld

Grotius College protocol
Het Grotius College in Delft heeft een speciaal protocol voor reizen en excursies opgesteld. Hierin is ook alcohol opgenomen, namelijk ‘alcohol is verboden, tenzij de begeleiding daar bij speciale omstandigheden een uitzondering op maakt’. De reisleider mag sancties opleggen, maar neemt bij calamiteiten contact op met de contactpersoon. Leerlingen kunnen na overleg met de contactpersoon naar huis worden gestuurd. In overleg en na goedkeuring van de ouders reist een leerling zelfstandig terug naar huis. Bij het ontbreken van overleg en/of toestemming reist de leerling onder begeleiding terug. De kosten van de terugreis voor zowel leerling als begeleider kunnen worden verhaald op de ouder(s). Het protocol van het Grotius College vind je op www.stap.nl.

Oosterlicht College contract ondertekenen
Het Oosterlicht College in Nieuwegein doet meer dan alleen het organiseren van een informatiebijeenkomst voor leerlingen en ouders. Leerling en ouder moeten een contract ondertekenen waarin de regels en sancties van de werkweek staan vastgelegd. Een overtreding van de regels kan ook op deze school een ticket naar huis betekenen. Het contract van het Oosterlicht College kun je lezen op www.stap.nl

CSG Dingstede: brief naar ouders en contract
Scholengemeenschap CSG Dingstede stuurt alle ouders en verzorgers van de leerlingen die op schoolreis gaan een brief. Dit is een zogenaamde 'gedragsbrief'. In deze brief staat onder andere de regel dat alcoholgebruik tijdens de reis niet is toegestaan. De ouders/verzorgers wordt gevraagd deze brief goed te lezen en een antwoordformulier te ondertekenen. Door het antwoordformulier te tekenen, geven ouders/verzorgers te kennen dat zij akkoord gaan met de regels die in de brief staan. Daarnaast moet de leerling dit formulier ook ondertekenen, waarmee hij of zij aangeeft zich aan de afspraken te zullen houden. Ook op CSG Dingstede geldt dat de leerling bij overtreding van de regels op eigen kosten naar huis wordt gestuurd.

STAP doet onderzoek, adviseert en ondersteunt bij ontwerp, uitvoering en evaluatie van beleid. STAP werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Europese Unie, lokale overheden en een aantal particuliere fondsen.

Meer informatie vind je op pagina 29 van het magazine Werkweek 'informatiebron voor het organiseren van buitenschoolse activiteiten' (schooljaar 2017/2018) en op www.stap.nl. STAP is onafhankelijk van de alcoholindustrie.
 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van aanbiedingen, speciale acties en schoolreisnieuws!